Toestemmingsformulier Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met dit formulier geef ik Tough Enough toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

 • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen / instellingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Tough Enough mij opnieuw om toestemming.
 • Tough Enough informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens die over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat Tough Enough mij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen.
 • Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Tough Enough deze niet registreren dan wel verwijderen.
 • Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven. Tough Enough legt uit wat de gevolgen voor zijn als ik (voor bepaalde) gegevens geen toestemming geeft.
 • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor de dienstverlening. Tough Enough zal mij hier van geval tot geval over informeren.
 • Deze toestemming is een jaar geldig.

  Gegevens van mij op te nemen in het boekhoudprogramma e-boekhouden van SkillSource BV.
  De gegevens
  - Voor- en achternaam
  - Adres
  - Postcode en woonplaats
  - Telefoonnummer mobiele telefoon
  - E-mail adres
  - Geboortedatum
  Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen en versturen van een factuur. Je telefoonnummer wordt gebruikt om, door middel van WhatsApp, wekelijks de trainingslocatie door te geven. Daarnaast kan dit telefoonnummer in geval van nood worden gebruikt.

  Akkoord om mijn gegevens op te nemen in e-boekhouden.